สารจากประธานมูลนิธิ
นิทรรศการศิลปะแสนแสบ : ออนไลน์ (Sane Sabe Art : Online) จัดขึ้นในวาระ 91 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน ซึ่งส่งมาร่วมแสดง ทั่วประเทศ จำนวน 119 คน 217 ผลงาน สะท้อนความหลากหลาย แนวคิด และเทคนิคการสร้างสรรค์ กล่าวได้ว่า นิทรรศการศิลปะแสนแสบออนไลน์ ได้สร้างแรงกระเพื่อมต่อวงการศิลปะในประเทศไทย ด้วยบรรยากาศเสรีภาพ และความเท่าเทียมกัน

มูลนิธิอารีสุทธิพันธุ์
ขอขอบคุณศิลปินและผู้มีส่วนร่วมในนิทรรศการครั้งนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล)
ประธานมูลนิธิอารีสุทธิพันธุ์
002
ความรักและความขัดแย้ง 2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 123.29 X 76.2 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อารี สุทธิพันธุ์
003
Laocoon III
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 50 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วิรุณ ตั้งเจริญ
004
Laocoon IIII
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 50 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วิรุณ ตั้งเจริญ
005
พระปรางค์วัดเชิงท่า อยุธยา 2021
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 50 x 35 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
นิพนธ์ ทวีกาญจน์
006
พระสุโขทัย1 2021
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 50 x 35 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
นิพนธ์ ทวีกาญจน์
007
น้ำตก
สีชอล์คบนกระดาษ ขนาด 34 x 51 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
นพศร ณ นครพนม
008
ป้อนลูก
สีชอล์คบนกระดาษ ขนาด 37 x 27 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
นพศร ณ นครพนม
009
ดอกพุดตาน
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 50 x 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ
010
จำปี 2555/1
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 50 x 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ
011
หัวหิน 2021 #1
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 37 x 55 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สังฆะ ชุ่มธรรม
013
Less is More
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 80 x 100 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ผดุง พรมมูล
014
Wave
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด: 100 x 100 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ผดุง พรมมูล
015
คานเรือที่เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
ลากเส้น ระบายสีน้ำบนกระดาษ ขนาด 28 x 19 cm.

ติดต่อสั่งจอง
ปราโมทย์ กิจจำนงค์พันธุ์
016
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ลากเส้น ระบายสีน้ำบนกระดาษ ขนาด 28 x 19 cm.

ติดต่อสั่งจอง
ปราโมทย์ กิจจำนงค์พันธุ์
017
ภาพลักษณ์ชีวิตต่างจังหวัดที่ภาคใต้
ลากเส้น ระบายสีน้ำบนกระดาษ ขนาด 20 x 32 cm.

ติดต่อสั่งจอง
ปราโมทย์ กิจจำนงค์พันธุ์
018
ร้านอาหารทะเลก่อนโควิท ภูเก็ต
ลากเส้น ระบายสีน้ำบนกระดาษ ขนาด 20 x 32 cm.

ติดต่อสั่งจอง
ปราโมทย์ กิจจำนงค์พันธุ์
019
บางเสร่
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 100 x 100 cm

ติดต่อสั่งจอง
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
020
ท่าเรือสัตหีบ
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 100 x 120 cm

ติดต่อสั่งจอง
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
021
ท่าเรือสัตหีบ2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 80 x 100 cm.

ติดต่อสั่งจอง
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
022
เกาะลอยศรีราชา
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 100 x 120 cm

ติดต่อสั่งจอง
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
023
ฝ้ายคำ 1
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 50 x 60 cm

ติดต่อสั่งจอง
วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์
024
ฝ้ายคำ 2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 50 x 60 cm

ติดต่อสั่งจอง
วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์
025
กุหลาบเลื้อยเชียงดาว (ศรีจันทรา)
สีอะคริลิคบนแคนวาส ขนาด 100 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
รุ่งพันธุ์ บุรุษชาติ
026
ช้างกระ
สีอะคริลิคบนแคนวาส ขนาด 100 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
รุ่งพันธุ์ บุรุษชาติ
027
เงาสะท้อน 1
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 25 x 35 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
นพดล เนตรดี
028
คู่รักยามเช้า
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 25 x 35 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
นพดล เนตรดี
029
นู้ดหมายเลข 1
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 60 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สกนธ์ ภู่งามดี
030
นู้ดหมายเลข 2
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 60 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สกนธ์ ภู่งามดี
031
แม่ฟ้าหลวง หมายเลข 2
สีอะคริลิคบนแคนวาส ขนาด 100×120 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พนิดา ภู่งามดี
032
แม่ฟ้าหลวง หมายเลข 3
สีอะคริลิคบนแคนวาส ขนาด 100 × 120 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พนิดา ภู่งามดี
033
ชนบท
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 30 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
บุญรอด บัวเจริญ
034
ชีวิตคู่
สีชอล์คบนกระดาษ ขนาด 40 x 30 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
บุญรอด บัวเจริญ
035
พวงคราม
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 38 x 57 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ทองอาน จ่าทอง
036
ข้าวเหนียวปิ้ง
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 38 x 57 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ทองอาน จ่าทอง
037
เหลืองแดงน้ำเงิน
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 45 x 45 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ไกรสร ประเสริฐ
038
ขาวเทาดำ
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 45 x 45 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ไกรสร ประเสริฐ
039
Motion 1
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 x 64.72 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พิบูลย์ มังกร
040
Motion 2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 x 64.72 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พิบูลย์ มังกร
041
Flower vase
Etching & Collage ขนาด 60 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
โจม มั่นพลศรี
042
Broken box
Etching & Collage ขนาด 60 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
โจม มั่นพลศรี
043
Spontaneous and Interlace no.15
สีอะครีลิคและสีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 120 x 90 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สิทธิธรรม โรหิตะสุข
044
Spontaneous and Interlace no.17
สีอะครีลิคและสีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 80 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สิทธิธรรม โรหิตะสุข
045
ART AND CULTURE COLORFUL OF DAN KWIAN POTTERY NO.1
Throwing and Hand Forming ขนาด 14 x 28 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล
046
ART AND CULTURE COLORFUL OF DAN KWIAN POTTERY NO.2
Throwing and Hand Forming ขนาด 15 x 30 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล
047
ยามเย็น
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 40 x 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
รงค์รอง พุ่มเพ็ง
048
Moon light
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 40 x 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
รงค์รอง พุ่มเพ็ง
049
THER LINE THAI
เส้นพลาสติก : สื่อประสม ขนาด 10 × 30 × 5 cm ซม.

ติดต่อสั่งจอง
โดม คล้ายสังข์
050
THER LINE THAI 2
เส้นพลาสติก : สื่อประสม ขนาด 10 × 30 × 5 cm ซม.

ติดต่อสั่งจอง
โดม คล้ายสังข์
051
พระปรางค์วัดอรุณ
ขนาด 29.5 x 21 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ปฏิภาณ เจริญสุข
052
เจดีย์ชเวดากอง
ขนาด 18.7 x 27.5 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ปฏิภาณ เจริญสุข
053
Monarch und sein Berater
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 56 x 38 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ณัฐภัทร เหมังค์
054
The Hermit
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 56 x 38 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ณัฐภัทร เหมังค์
055
Untitled 1
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 80 x 100 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุทธิเกียรติ เวชแดง
056
Untitled 2
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 80 x 100 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุทธิเกียรติ เวชแดง
057
ดอกไม้แทนรัก
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 36 x 51 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พรรณวรา บูรณโสภณ
058
Flora 1
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 58 x 67 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุทักษา บุญโชติ
059
Flora 2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 39 X 56 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุทักษา บุญโชติ
060
ทิวทัศน์สวนป่าราชภัฏ
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 80 x 100 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ศุภพงศ์ ยืนยง
061
ทิวทัศน์หุบเขาแม่สอด
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 80 x 120 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ศุภพงศ์ ยืนยง
062
Artificial Rain No.1
Acrylic, Silkscreen, Paint marker on Canvas ขนาด 120 x 110 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
กมล คงทอง
063
Artificial Rain No.2
Acrylic, Silkscreen, Paint marker on Canvas ขนาด 120 x 110 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
กมล คงทอง
064
ปีติสุข 101
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 50 x 70 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุวัฒน์ ชะตางาม
065
ปีติสุข 102
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 50 x 70 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุวัฒน์ ชะตางาม
066
Teacher Aree
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 50 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุรศักดิ์ รักษาสุข
067
Immortal Species 1
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 85 x 105 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อุดมศิลป์ กุลจรัสวิริยะ
068
Immortal Species 2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 108 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อุดมศิลป์ กุลจรัสวิริยะ
069
จากอดีตถึงในใจฉัน
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 45 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
โกศล พิณกุล
070
แสงแห่งความทรงจำ
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 45 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
โกศล พิณกุล
071
ครูผู้ให้
สื่อผสมบนกระดาษ ขนาด 76 X 56 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุชาติ วงษ์ทอง
072
เถิดเทิง
ฉลอง 91 ปี สื่อผสมบนกระดาษ ขนาด 76 X 56 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุชาติ วงษ์ทอง
073
ทางเลิ๊ก
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 75 x 100 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ไสว แกล้วกล้า
074
ร่องรอยเกี่ยวข้าว
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 75 x 100 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ไสว แกล้วกล้า
075
ทุ่งลาเวนเดอร์
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 50 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์
076
บ้านโมเน่ต์ที่จีแวร์นี่
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 50 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์
077
Amphawa Morning
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 36 x 56 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ไพรวัลย์ ไชยรัตน์
078
ละลายไปกับสายฝน
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 28 x 38 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ไพรวัลย์ ไชยรัตน์
079
ดอกไม้สีฟ้า ข้างวัด Asakusa
ดอกไม้สีฟ้า ข้างวัด Asakusa สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 51 x 36 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
กรกฏ แพทย์หลักฟ้า
080
ดอกไม้แดง Japan 2020
ดอกไม้แดง Japan 2020 สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 51 x 36 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
กรกฏ แพทย์หลักฟ้า
081
ตามรอยครู
สีน้ำมันและปะติด บนแคนวาส

ติดต่อสั่งจอง
ก้องเกียรติ มหาอินทร์
082
หวย
ตัวอักษรและสีอะครีลิค บนแคนวาส ขนาด 50 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ก้องเกียรติ มหาอินทร์
083
สีสันจากพงตาล #1
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 50 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
เกรียงไกร ทำนาเมือง
084
สีสันจากพงตาล #2
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 60 x 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
เกรียงไกร ทำนาเมือง
085
พัก #1
สีอะครีลิคบนทรายบนเฟรมไม้ ขนาด 53 x 37 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
เกียรติศักดิ์ ชูชื่น
086
พัก #2
สีอะครีลิคบนทรายบนเฟรมไม้ ขนาด 53 x 37ซม.

ติดต่อสั่งจอง
เกียรติศักดิ์ ชูชื่น
087
ครูอารี (โดย แกล้วทนง สอนสังข์)
สีอะครีลิค ผสมซีลสกรีน บนแคนวาส ขนาด 40 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
แกล้วทนง สอนสังข์
088
ความหวัง
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 30 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ขนิษฐา ด้วงชนะ
089
บ้านทุ่ง
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 28 x 38 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ขนิษฐา ด้วงชนะ
090
ชายหาด
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 30.5 x 45.5 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
091
ริมทาง
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 30.5 x 45.5 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
092
Progression of Time 2021 #1
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 60 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม
093
Progression of Time 2021 #2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 60 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม
094
น้ำเงิน แดง
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 25 x 35 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ
095
เหลือง แดง
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 25 x 35 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ
096
วัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง 1
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 38 x 56 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
097
วัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง 2
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 38 x 56 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
098
ช้างเงิน
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 50 x 40 ซม

ติดต่อสั่งจอง
ธวิท วงศ์พลาย
099
ช้างทอง
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 50 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ธวิท วงศ์พลาย
100
สวนสาธารณะเมือง ลินคอล์น เนบราสก้า อเมริกา
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 x 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
นิคอเละ ระเด่นอาหมัด
101
เกาะฟิลลิปส์ไอส์แลนด์ วิคตอเรีย ออสเตรเลีย
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 x 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
นิคอเละ ระเด่นอาหมัด
102
องค์ประกอบวันอังคาร หมายเลขหนึ่ง
จิตรกรรมดิจิทัล พิมพ์บนกระดาษ ขนาด 26 x 39 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์
103
องค์ประกอบวันอังคาร หมายเลขสอง
จิตรกรรมดิจิทัล พิมพ์บนกระดาษ ขนาด 26 x 39 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์
104
สะกด
สีน้ำมันทองคำเปลวบนผ้าลินิน ขนาด 70 × 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พชร เพ็ชรภา
105
JUST WOKE UP
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 35.5 x 45.5 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พิพัฒน์ ศรีวิลาศ
106
ธรรม-อธรรมสมัย
ปากกา ดินสอสี กราไฟท์ บนกระดาษสีน้ำตาล ขนาด 70 × 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พีระ ศรีอันยู้
107
สิทธัตถะ
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 70 × 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พีระ ศรีอันยู้
108
กลมเกลียว 1
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 30 x 40 ซม.6

ติดต่อสั่งจอง
ไมตรี สินสถาพรพงศ์
109
กลมเกลียว 2
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 30 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ไมตรี สินสถาพรพงศ์
110
เสืออินเดีย
บาติกเส้นสี ขนาด 125 × 180 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วริทธิ นวลแก้ว
111
Phuttha Yodfa Bridge
ดิจิทัลอาร์ต ขนาด 9,000 x 6,000 pixels

ติดต่อสั่งจอง
วิเชียร เทียนแพร่นิมิต
112
ลายไทย 1
ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 40 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วิเชียร นวนมุสิก
113
ลายไทย 2
ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 60 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วิเชียร นวนมุสิก
114
ภูผา เมฆา 1
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 37.5 x 55.5 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วิมลมาศ ธรรมศีลบัญญัติ
115
ภูผา เมฆา 2
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 37.5 x 55.5 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วิมลมาศ ธรรมศีลบัญญัติ
116
หัวควาย No 1
Digital painting ขนาด 3000 x 3000 pixels

ติดต่อสั่งจอง
วีระยุทธ เพชรประไพ
117
หัวควาย No 2
Digital painting ขนาด 3000 x 3000 pixels

ติดต่อสั่งจอง
วีระยุทธ เพชรประไพ
118
ใส่บาตรพระอริยสงฆ์
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 80 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ศุภสิทธิ์ วงศ์ร่มเงิน
119
วิถีพุทธ
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 100 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ศุภสิทธิ์ วงศ์ร่มเงิน
120
อีกา
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 35.5 x 45.5 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ศุภากร ตั้งเกียรติกร
121
ภายใน
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 35.5 x 45.5 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ศุภากร ตั้งเกียรติกร
122
วัดอรุณ 1
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 30 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สมชาย แก้วประกอบ
123
วันอรุณ 2
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 30 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สมชาย แก้วประกอบ
124
อรุณรุ่ง
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 62 x 67 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สมพงษ์ สารทรัพย์
125
ผู้หญิงกับดอกไม้
Painting in I Pad ขนาด 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
126
ผู้หญิงในถุงพลาสติก
Painting in I Pad ขนาด 60 ซม

ติดต่อสั่งจอง
สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
127
Imagination
หมึกดำบนกระดาษ ขนาด 56 x 38 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สมศิริ อรุโณทัย
128
I’m Batman !!
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สรโชติ อำพันวงษ์
129
I’m thinking
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 30 x 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สรโชติ อำพันวงษ์
130
บุรุษอัคนี
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 90 × 90 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สล่าวารินทร์ ใจจรรย์ทึก
131
นารีธารา
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 90 × 90 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สล่าวารินทร์ ใจจรรย์ทึก
132
GREEN ON GROUND
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 60 x 40 ซม. (2 pieces)

ติดต่อสั่งจอง
ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข
133
หลบโควิดไปใกล้ชิดธรรมชาติ NO.01
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 39 x 54 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สายัณต์ อุตทอง
134
หลบโควิดไปใกล้ชิดธรรมชาติ NO.02
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 39 x 54 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สายัณต์ อุตทอง
135
ปิ่นโต 1
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 x 30 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุพจน์ สุทธิยุทธ์
136
ปิ่นโต 2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 x 30 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุพจน์ สุทธิยุทธ์
137
ย่าเหล 1
สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด 120 × 80 ซม

ติดต่อสั่งจอง
สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์
138
ย่าเหล 2
สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด 120 × 80 ซม

ติดต่อสั่งจอง
สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์
139
After-1
ถ่านไม้บด กาว สี บนกระดาษกล่อง ขนาด 85 x 130 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุรพงษ์ มัยตรีเดช
140
After-2
ถ่านไม้บด กาว สี บนกระดาษกล่อง ขนาด 210 x 170 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุรพงษ์ มัยตรีเดช
141
“พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว” ศ.ศิลป์ พีระศรี
เรซิ่นขาวนวล(หินอ่อนเทียม) ขนาด 72 x 43 x 35 ซม. (มีจำนวน 2 ชิ้นงาน)

ติดต่อสั่งจอง
ลำเพย สมานมิตร
142
ภาพริมน้ำ 1
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 35 x 55 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วสันต์ นิยมสมาน
143
ภาพริมน้ำ 2
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 35 x 55 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วสันต์ นิยมสมาน
144
คอกวัว
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 27 × 38 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วัชรินทร์ ดีปัญญา
145
รอคอย
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 27 × 38 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วัชรินทร์ ดีปัญญา
146
พระพิฆเนศ ขาว-เทา-ดำ-ทอง
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 80 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
แสงอุทิศ พรมเมือง
147
ขาว-เทา-ดำ
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 160 x 100 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
แสงอุทิศ พรมเมือง
148
ครู
สีน้ำและชาโคลบนกระดาษ ขนาด 21 x 29.5 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อติยศ สรรคบุรานุรักษ์
149
ตามที่ใจเห็น 1
สีอะครีลิค และสีชอล์ค บนแคนวาส ขนาด 40x60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์
150
ตามที่ใจเห็น 2
สีอะครีลิค และสีชอล์ค บนแคนวาส ขนาด 40x60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์
151
สิงห์
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 50 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อานนท์ ไม้ทอง
152
ช้าง
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 30 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
กนกฉัตร โกมลมณี
153
แสงแรก
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 50 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
กนกฉัตร โกมลมณี
154
Possible.1
สีผสมบนแคนวาส ขนาด 48.5 x 30 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
มณเฑียร เรียบเรียง
155
Possible.2
สีผสมบนแคนวาส ขนาด 65.7 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
มณเฑียร เรียบเรียง
156
เหนือเมฆ
ปากกาบนแคนวาส ขนาด 70 x 90 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ฉลอง พินิจสุวรรณ
157
ดอยนางนอน
ปากกาบนแคนวาส ขนาด 80 x 100 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ฉลอง พินิจสุวรรณ
158
พระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเล
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 60 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อัศวิน อรุณแสง
159
พระจันทร์ลอยฟ้า
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 60 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อัศวิน อรุณแสง
160
WOMAN
Digital Art (Samsung Galaxy: S-Pen) พิมพ์บนแคนวาส ขนาด 45 x 30 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
161
MEN
Digital Art (Samsung Galaxy: S-Pen) พิมพ์บนแคนวาส ขนาด 45 x 30 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
162
ครูอารี สุทธิพันธุ์
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 100 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สัณฐาน ถิรมนัส
163
วิถีชีวิตชาวคลองบ้านแหลม
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 40 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สัณฐาน ถิรมนัส
164
ชายน้ำ
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 55 x 75 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
องอาจ ศรียะพันธ์
165
ชายเขา
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 55 x 75 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
องอาจ ศรียะพันธ์
166
วัยเกิน-เกินวัย
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 70 x 70 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
บุญมา แฉ่งฉายา
167
เร็วไป-ไปเร็ว
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 70 x 70 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
บุญมา แฉ่งฉายา
168
น้ำตก_
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 70 x 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สมบูรณ์ คำมามูล
169
บ้านรากไม้
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 35 x 25 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สมบูรณ์ คำมามูล
170
ประมง 1
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 38 x 55 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุรินทร์ สหวิศิษฏ์
171
ประมง 2
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 38 x 55 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุรินทร์ สหวิศิษฏ์
172
City Blues
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 38 x 56 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พันศักดิ์ เส็งสุวรรณ
173
น้ำตกเก้าโจน
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 56 x 38 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พันศักดิ์ เส็งสุวรรณ
174
มหาเมตตาคณปติ 1
หล่อบรอนซ์ ขนาด สูง 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ณรงค์ เพิ่มขรัวจำ
175
มหาเมตตาคณปติ 2
หล่อบรอนซ์ ขนาด สูง 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ณรงค์ เพิ่มขรัวจำ
176
ภาพไทยหัวโขน 1
งานกระดาษ ขนาด 43 x 45 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
รัตมณี เสรีกาญจน์
177
ภาพไทยหัวโขน 2
งานกระดาษ ขนาด 43 x 45 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
รัตมณี เสรีกาญจน์
178
ปทุมวารี
เกรยองบนกระดาษ ขนาด 50 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
กัญทิมา วิริยาอนันต์กุล
179
Chiang Mai 01
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 58 x 78 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วุฒิชัย วรรณกูล
180
Lanna Heritage 01
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 60 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วุฒิชัย วรรณกูล
181
Monkey 1
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 60 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
จุติรัช อนุกูล
182
Monkey 2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 60 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
จุติรัช อนุกูล
183
ครูอารี 1
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 × 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
184
ครูอารี 2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 × 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
185
อุทยานมังกรสวรรค์
ภาพพิมพ์ woodcut บนกระดาษ ขนาด 60 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
เดชา คงเกิดลาภ
186
สุ่มยักษ์
ภาพพิมพ์ woodcut บนกระดาษ ขนาด 60 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
เดชา คงเกิดลาภ
187
พระอินทร์
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 x 30 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ธนพล จุลกะเศียน
188
ความงามของหุบเขาลำพะยา 1
บาติกบนผ้าไหมจีน ขนาด 90 x 360 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
นันทา โรจนอุดมศาสตร์
189
ความงามของหุบเขาลำพะยา 2
บาติกบนผ้าไหมไทยทอมือ ขนาด 100 x 500 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
นันทา โรจนอุดมศาสตร์
190
ครู (โดย พงศ์ชาติ อินทชุ่ม)
เทคนิคผสมสีอะครีลิค ขนาด 60 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พงศ์ชาติ อินทชุ่ม
191
แอบดูดอกไม้
ลายเส้น สีน้ำ บนกระดาษ ขนาด 30 x 45 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
มณฑา ไร่ทิม
192
เส้นบนรูปร่างดอกกล้วยไม้ 02
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 80 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วิจัย ไร่ทิม
193
เส้นบนรูปร่างดอกกล้วยไม้ 03
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 80 x 60 ซม.\\r\\n

ติดต่อสั่งจอง
วิจัย ไร่ทิม
194
วัดศรีโพธิ์ชัย แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
สีอะคริลิคบนแคนวาส ขนาด 80 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วรพรรณ ภูวิจารย์
195
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
สีอะคริลิคบนแคนวาส ขนาด 60 x 80 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
วรพรรณ ภูวิจารย์
196
Art Ed. Seed Way 01 (Aree 90+)
ปูนปลาสเตอร์ ขนาด 15 x 25 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สมพจน์ หวลมานพ
197
Art Ed. Seed Way 02
เรซิน และสีอะครีลิค ขนาด 13.5 x 7 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สมพจน์ หวลมานพ
198
BLACKPINK 21
สีอะคริลิคบนแคนวาส ขนาด 90 x 60 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุขุม เกษรสิทธิ์
199
คนสวน (2564)
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 90 × 70 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อำนาจ เย็นสบาย
200
วัด
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 60 x 90 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ปวริน พูนกุล
201
SHAPE
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 40 x 50 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
จารุวรรณ นครจารุพงศ์
202
ครูอารี (โดย คำเพ็ชร แสงสุรีย์)
ดินเหนียว ขนาด 23 x 43 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
คำเพ็ชร แสงสุรีย์
203
91 ปี ครูอารี สุทธิพันธุ์
สีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 60 x 40 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พิษณุ ชมเดช
204
นกกระสา
สีชอล์คน้ำมันบนกระดาษ ขนาด 30 × 21 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
อัจฉรา พรนิมิต
205
The separation of togetherness
สีน้ำมันบนไม้บอร์ด ขนาด 43 × 30 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พัณณ์ชิตา ศิวัฒน์นิธิกุล
206
Kiky
สีอะครีลิคบนไม้บอร์ด ขนาด 60 × 45 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พัณณ์ชิตา ศิวัฒน์นิธิกุล
207
ม้า 1
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 76.2 x 123.29 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุธี ไม้จันทร์
208
ม้า 2
สีอะครีลิคบนแคนวาส ขนาด 76.2 x 123.29 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สุธี ไม้จันทร์
209
นางฟ้าชุดขาว
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 56 x 38 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ณรงค์ฤทธิ์ มณีเลิศ
210
ทอดแห
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 56 x 38 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ณรงค์ฤทธิ์ มณีเลิศ
211
Progressive and Education
Computer Illustrative

ติดต่อสั่งจอง
วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล
212
อบอุ่น อารมณ์ทะเล
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 35 x 55 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สาโรจน์ อนันตอวยพร
213
น้องแมวขนปุย
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 41 x 31 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
สาโรจน์ อนันตอวยพร
214
พระโพธิญาณเถร
เกรยองบนกระดาษ ขนาด 75 x 55 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ดินหิน รักพงษ์อโศก
215
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
เกรยองบนกระดาษ ขนาด 76 x 56 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
ดินหิน รักพงษ์อโศก
216
ดอกไม้แทนใจ
สีน้ำบนกระดาษ ขนาด 36 x 51 ซม.

ติดต่อสั่งจอง
พรรณวรา บูรณโสภณ
จำนวนศิลปิน
118 คน
จำนวนงานแสดง
216 ชิ้น
©2021 นิทรรศการทัศนศิลป์ ครบรอบ 91 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์
จำนวนงานแสดง (ชิ้น)
216
จำนวนศิลปิน (คน)
118
©2021 นิทรรศการทัศนศิลป์ ครบรอบ 91 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์